Porazka farmove zvere

PORÁŽKA FARMOVÉ ZVĚŘE

V provozovně je vybudovaná porážka na farmovou zvěř, která je porážena podle veterinárních požadavků a platných předpisů. Po veterinární prohlídce a případném zpracování je možné si maso odebrat nazpět.