Používáte prohlížeč, který naše stránky nepodporují. Proveďte jeho aktualizaci na nový, aby Vám naše stránky správně fungovaly.

Přeprava zvěřiny

Protože jsme první e-shop svého druhu, byla provedena celá řada testů za účelem zajištění a dodržení vysoké kvality dodaného zboží.

osvědčení

Osvědčení o zápisu užitného vzoru

Osvědčení číslo: 26 862   

Název užitného vzoru: Přepravní obal chlazených produktů s průběžným měřením teploty přepravovaného produktu

Především díky tomu, že je zboží připravováno těsně před vlastní expedicí, máte záruku, že se jedná o chlazené maso, které má při expedici  teplotu cca 1 °C.

Pro dodržení  teploty, která je důležitá k uchování vysoké kvality masa, je použit polystyrénový box vyplněný chladícími prvky. Pro kontrolu, že po dobu přepravy nepřekročila teplota masa  7 °C,  a tím nebyly porušeny veterinární předpisy, je do vnitřního prostoru boxu zasunut vpichový teploměr, který je kontaktně položen na zboží a měří povrchovou teplotu přepravovaného zboží (v jádře bude teplota zajisté nižší).

Při doručení zásilky je zástupcem přepravní služby opsána teplota, a tím je zajištěna i objektivita předání zásilky.

1

2

3

4

5

6