Používáte prohlížeč, který naše stránky nepodporují. Proveďte jeho aktualizaci na nový, aby Vám naše stránky správně fungovaly.

Svoz zvěřiny

Veškerou zvěřinu svážíme ve visu vlastními izotermickými dopravními prostředky, které jsou schváleny státní veterinární správou. Pro zajištění kvality vykupované zvěřiny provádí výkup pouze rodinní příslušníci, kteří jsou držiteli průkazu proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře.

svoz